Missziónk

Céljaink

 

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a Tanyaprogram 2012-es kiírásán támogatást nyert el a térségben előállított tanyasi termék piacra jutásának átfogó támogatására. A helyi termékek széleskörű megismertetése az egyesület szervezésében 2013 elején megkezdődött.

 

Miért hiszünk ebben?

Sokan sokféleképpen gondolkodunk, sokan sokféleképpen élünk Magyarországon. Abban biztos mindannyian egyetértünk, hogy legfontosabb számunkra az a környezet, ahol élünk. Közelebbről: azok az emberek, akik minket körülvesznek, legyenek családtagok, szomszédok, vagy egy földrajzi térségben élők. Fontos, hogy mindazok, akik tenni tudnak azért, hogy javuljon az életminőségünk, hogy tágabb és szűkebb környezetünk, családunk egészségesebb életet éljen, tegyenek azért, hogy ez megvalósuljon. Az egyesület összefogott azért, hogy a Kecskemét környékén élő tanyai gazdák bővíthessék termékeik piacát, és ez egyben jelentsen a városlakóknak is megbízható, a mindennapok egészségét biztosító élelmiszereket.

Miért fontos a helyi termékek fogyasztása?

Térségünkben közel 10.000 tanya található, ahol mintegy 32.000 ember él. A tanyákon élő gazdák többsége az elmúlt évtized során bebizonyította, hogy termékeik nem csak hogy versenyképesek a nagy áruházláncok által tömegméretekben forgalmazott élelmiszerekkel, hanem sok esetben jóval magasabb beltartalmi és élvezeti értéket képviselnek. A gazdák által termelt és feldolgozott élelem azonban csak nagy nehézségek árán jut el a fogyasztóhoz. Az áruházláncok által megkövetelt mennyiségi termelés a kisebb gazdaságokat eleve kizárják az értékesítésnek ebből a lehetőségéből. Ennek következtében ma csak egy szűk kör jut hozzá a friss és idényjellegű termékekhez, ami komoly gondot okoz a gazdaságok számára is. A projekt fontos célja, hogy folyamatosan mind szélesebb lakossági csoport számára tegye ismertté a termékeket, és adjon lehetőséget az egészséges tanyai termékek fogyasztására. A megismerés, a termelők és a tudatos fogyasztók egymásra találása új élményeket is jelent a városi lakosság számára. Meggyőződésünk szerint a közvetlen emberi kapcsolatok kiépülése új minőséget teremt a termelő és a vásárló között, személyesség, bizalom alakul ki, ami egyben a termékek minőségének zálogává is válik.

Miért fontos a települések közös fellépése?

Tudjuk, hogy vásárlási és fogyasztási szokásainkat megváltoztatni csak lassan, apró munkával lehet. Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedek során az élelmiszerek népszerűsítésére fordított marketingköltések milliárdos nagyságrendűek, ezt ellenpontozni egy-egy helyi termék kampánnyal csak részlegesen lehet. Ennek ellenére hiszünk abban, hogy a saját és családja egészsége mindenkinek egyre fontosabb, és ha lehetőséget teremtünk a friss és egészséges termékek elérésére, a tömeges kereslet is utat talál a tanyasi gazdákhoz. Hogy ez megvalósuljon, információs kampányokat szervezünk, és olyan felületeken kezdünk kommunikációt, ahol célzottan érhetjük el közönségünket. Új értékesítési csatornák kidolgozásába és felépítésébe fogtunk, az online közösségi médián keresztül intenzív információ átadást kívánunk biztosítani. Tudjuk, hogy az élelmiszer is áru, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a termékfejlesztés, a kommunikáció és a desing segítésének. Meggyőződésünk, hogy a legjobb árunak is kell a cégér, ezért nem elégedhetünk meg a kiemelkedő minőséggel, tovább kell lépni az értékesítés átalakításával.

Meggyőződésünk, hogy egy olyan kölcsönösen előnyös programot építünk fel, ahol minden résztvevő megtalálja számításait. A helyi termelők piachoz, így bevételhez jutnak, míg a vásárlók közelebb kerülnek egészségük megóvásához. A rendszer kiiktatja a termékek sokszor átláthatatlan útját. Célunk, hogy térjünk vissza a fenntartható fogyasztáshoz. A projekt keretei között meg kívánjuk mutatni, hogy a néha több ezer kilométert utazó termékeknél mennyivel egészségesebb az idénynek megfelelő élelmiszereket fogyasztani. Igen, valóban sokszor drágább a sok odafigyeléssel és manipulációmentesen előállított élelmiszer, de tudatos fogyasztással, a pazarlás elkerülésével az egészségünk érdekében megéri azt választani.

Mit teszünk a tanyai lakosság termékeinek megismertetéséért?

Projektünkkel mintaszerűen kívánjuk segíteni a helyi termelők és feldolgozók piacra jutását azzal, hogy olyan területen segítjük a kistermelők tevékenységét, amely számukra nem a hétköznapi munkavégzés része. Sikeresek vagyunk, hiszen az értékesítési csatornák befolyásolása és a marketing területén egyedül az általunk most gyakorlatban is megvalósított Tanyaprogram kínál olyan lehetőséget, amely erre a célra elkölthető érdemleges forrásokkal, hatékony átfogó helyi program megvalósítását teszi lehetővé. A Tanyaprogram eddig megvalósult fejlesztéseire alapuló programunkkal - az önkormányzati összefogással - közhasznú, közfelügyelet alatt álló tevékenységet valósítunk meg. Az önkormányzatok vezetőivel együttműködve, a helyi állatorvosok, falugazdászok és tanyagondnokok bevonásával választjuk ki a sok ezer tanya közül azokat, amelyek bevonásával a program elindulhat. Olyan gazdák kerülnek első lépésben a rendszerbe, akik bírják közös bizalmunkat. Sok tanyai gazda fektetett már évtizedes munkát a magas minőségű termékek előállításába. Ennek a munkának a megbecsülését is jelenti a programban való részvétel. 2013 elején indultunk. Célunk, hogy szisztematikus munkával felkeressük mindazokat, akik bekapcsolódni kívánnak a munkába, a program nem zárt, mindenki előtt nyitva áll.